O Harmonyo

Tento server je nekomerční projekt jehož cílem je usnadnění komunikace a sdílení informací v rámci úzce vyprofilované komunity nadšenců postižených láskou k harmonikám a také k hudbě obecně.

Neklademe si za cíl šíření hudebního materiálu, učebních pomůcek a jakéhokoliv jiného obsahu mezi širokou veřejnost, ale chceme se podělit o své zkušenosti, výukové postupy, nebo třeba jen obyčejné postřehy a zážitky mezi sebou.

Server rozlišuje uživatele na tři skupiny a sice:

A) nepřihlášené uživatele.

B) přihlášené uživatele.

C) členy

Nepřihlášení uživatelé vidí pouze nezbytné minimum a mohou číst i diskuse a blogy.

Přihlášení uživatelé se mohou aktivně účastnit všech diskusí a komunikovat s ostatními přihlášenými uživateli i členy.

Členové jako jediní mají přístup do datového úložiště, které se s každým novým členem navyšuje o kapacitu 20 Gb. úložného prostoru. Poněvadž naprosto vše je zde bezplatné, počet členů nebude možné navyšovat do nekonečna a proto se výběr dříve či později zastaví. Na získání členství neexistuje žádný právní nárok.

Členové si na Harmonyo mohou uložit jakýkoli vlastní obsah do zcela soukromé sekce ve složce home. Složka home je vytvořena automaticky pro každého uživatele zvlášť a lze ji považovat za vlastní zabezpečený diskový prostor chráněný uživatelským jménem a heslem. Heslo si každý člen může v libovolném časovém intervalu měnit. Doporučuje se používat silná hesla, tedy raději delší, nesmysluplná a kombinovaná velkými i malými písmeny, číslicemi a dalšími znaky.

Kromě této ryze privátní složky lze zapisovat i číst do dalších složek, které se obvykle sdílejí s ostatními členy. Všichni členové mají do všech těchto sdílených složek většinou stejná přístupová práva a mohou zakládat i další podadresáře. Nerozlišuje se tedy, kdo co kam zapsal, ale je vhodné dodržovat alespoň základní nevymahatelná pravidla. Pro jednoduchost jich opravdu není mnoho. Existují v tomto prostoru mimo jiných dvě složky a sice "Sdílení uživatelé" a "Sdílení anonymní". Jestliže si přejete, aby se vědělo, že obsah pochází od Vás, vytvořte si ve složce "Sdílení uživatelé" svoji podsložku nejlépe se svým jménem, nebo nickem a do ní nasypte co je libo. Do složek ostatních členů prosím nezapisujte, slouží Vám ke čtení. O Administraci se Vám nikdo starat nebude, takže je to založeno pouze na dobré vůli. Nechcete-li se hlásit ke svému obsahu, můžete použít složku "Sdílení anonymní", nebo i jiné složky s tématickým zaměřením.

Na požádání je možné složky s cenným obsahem zabezpečit tak, aby ostatní členové do nich nemohli zapisovat a tedy ani například omylem data vymazat. Narazíte-li na takovou složku, můžete z ní libovolně stahovat obsah, ale nemůžete do ní nic doplnit. Můžete však založit jinou složku na jiném místě.

Nakopírováním jakéhokoli obsahu do jiných složek než do soukromé složky home a jejích podsložek dáváte najevo, že se chcete o dotyčný obsah podělit s ostatními členy.

 

Poněvadž projekt je nekomerční a dobrovolný, neexistuje žádná záruka dostupnosti dat uložených na tomto serveru a nelze vymáhat žádné náhrady spojené s případnou ztrátou, nebo poškozením dat uložených na tomto serveru. Stejně tak se nelze domáhat náhrady škody u provozovatele spojené s nesprávným použitím dat.

Jakékoli dotazy k serveru samotnému jakož i požadavky na obsah můžete prezentovat zde. Informace určené pouze členům můžete sdělit ve formě obsahu, např. textových souborů přímo v zabezpečené části ve složkách, kterých se to týká.

Přeji Vám, aby tento server sloužil k užitku a zejména k plné spokojenosti všech zúčastněných členů.

Dále bych chtěl poděkovat všem současným členům, kteří se zasloužili o to, aby už v této fázi server byl tím čím je. To jest z necelého procenta veřejným webem a z více než 99% neveřejným datovým úložištěm nikoliv všeho možného, ale právě takového obsahu, který je pro nás harmonikáře a hudebníky užitečný.